GERÇEKLEŞMİŞ ETKİNLİK

Gerçekleşme Tarihi: 10:30-17:30, 07.11.2015

Yer: Yazane Coworking Space, İstanbul

Hayali Ofisler Atölyesi: Yeni Nesil Çalışma Ortamları İçin Deneyim Tasarımı

Günümüzde artık ofis mekanlarının önceliğini yitirdiği, çok sayıda serbest çalışanın kendi yaşam alanlarında, kütüphane ya da kafelerde internet üzerinden çalıştığı, alternatif-kolektif çalışma mekanlarının ortaya çıktığı bir durum sözkonusu. Bunun yanı sıra, servis sektörünün de çalışma biçimi değişiyor, alışveriş deneyimi artık fiziksel mekan yerine sanal dükkanlara taşınıyor; mağaza kavramı kentin dışındaki dev depolara dönüşüyor; ürün kodlarını tanıyan robotlar sonsuz raflardaki ürünleri seçerek kullanıcıya posta ile ulaşmasına aracılık ediyor ve birçok gündelik işlem kişiler değil makineler tarafından yapılıyor. Böyle bir gündelik hayat içerisinde fiziksel mekandaki bireysel karşılaşmalar gittikçe azalırken, fiziksel mekanın tasarımı da yeniden düşünülmeye; sanal dükkanlar, arayüzler, sanal deneyimler olarak tasarlanmaya başlanıyor. Bu da, bir çok meslek alanı için çalışma biçiminin tümüyle değişmesi anlamına geliyor.

“Hayali Ofisler” atölye çalışması, bugün, yeni teknolojileri kullanarak büyüyen yeni neslin ileride kendi çalışma alanları için uygun mekanları nasıl hayal ettiklerini katılımcılar ve misafirler için bir deneyimine dönüştüren tek günlük bir çalışma oldu. Hem davetli hem de açık çağrıya cevap verenler üzerinden belirlenen 6 katılımcı bugünden bakarak gelecekteki olası teknolojik gelişmelerle birlikte, hayal ettikleri işi yapmalarına olanak sağlayacak ütopik/distopik, gündelik mekanları tarif etti.

8-15 yaş grubu çocuk/gençlerin gündelik hayatına dahil olan teknolojiler nedir? Bu araçların aynı yaş grubu tarafından erişilebilirliği nedir? Ne kadarından yalnızca haberdarlar, ne kadarını aktif olarak kullanıyorlar, ne kadarını kendileri üretiyorlar? Gündelik hayat ve yeni araçların kullanımı gelecek hayallerini nasıl etkiliyor? Henüz mesleki bir yönelim içinde olmayan genç bireyler kendileri için nasıl meslekler hayal ediyorlar? Bunları mümkün hale getiren mevcut yeni teknolojiler ya da teknolojinin gelişimine dair hayaller nedir? Katılımcıların kendilerini hayal ettikleri yeni uğraşlar, nasıl ortamlarda, hangi bileşenlerle hayata geçebilir ya da bu ortamları kendileri nasıl hayal ediyorlar?

Hayali Ofisler Atölyesi / Imaginary Offices Workshop

Hayali Ofisler Atölyesi: Yeni Nesil Çalışma Ortamları İçin Deneyim Tasarımı - 360 Derece Sanal Tur

Proje ekibi olarak biz, bu mekan hayallerinin, mimarlık, programlama ve görsel iletişim disiplinlerinden gelen deneyim ve becerilerimizle, ayrıca bize yardımcı olmak üzere davet ettiğimiz tasarım öğrencilerinin katkılarıyla, sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla görüntülenebilen, sanal mekan deneyimlerine dönüşmesi için atölye günü ve yerinde hep birlikte çalıştık. Bu deneyim, naif el çizimleri ve üç boyutlu modelleme programlarının çıktılarından oluşan çok katmanlı görsel malzemelerle üretildi.

Proje Ekibi:
Şebnem Soher, Ayşegül Karaman, Esra Akdere, Taylan Aktuğ, Aras Bilkin, Fatih Cirit, Nur Gürbüz,
Gökhan Uzun, Cafer Kutru, Emirhan Altuner, Baran Yıldız

Katılımcılar;
Deniz, Derya, Irmak, Jana, Mehmet, Murat

"Hayali Ofisler" Atölyesi'nin Oculus Rift VR uygulamasını indirin:
Mac: http://www.apollo212.com/Future_Office_Mac.zip
Windows: http://www.apollo212.com/Future_Office_Windows.zip
Play on Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apollo212.futureoffice